Παιδεία

Πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος STEM σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης


Μήνυμα του Υπουργού με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2019-2020


Έναρξη σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Έναρξη σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Έναρξη σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης


Δημοτική Εκπαίδευση: Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς και οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων


Έναρξη Λειτουργίας Νέων Κλάδων και Ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Έναρξη Λειτουργίας Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου


Εισαγωγή στις Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας - 2019


Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2018-2019