Επικαιρότητα

Τελετή βράβευσης για Δράση κατά της Κλιματικής Αλλαγής: Το ΚΛΙΜΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S.


Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ


Αναπρογραμματισμός εργασιών των σχολικών μονάδων για την περίοδο 24/06 – 28/06/2019


Ανακοίνωση αναφορικά με τις επιμορφώσεις για τις Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης του/της Μαθητή/Μαθήτριας


Συμφωνία για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας στη Δημοτική Εκπαίδευση


Παράταση υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019


Νέες ειδικότητες στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση


Μετονομασία Γυμνασίου Ομόδους σε Γυμνάσιο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ομόδους


Έναρξη λειτουργίας των Θερινών Δημόσιων Σχολείων 2019


Το έργο του Υπουργείου από τον Μάρτιο 2018 μέχρι τον Απρίλιο 2019