Επικαιρότητα

Ανακοίνωση προς αιτητές/υποψηφίους για τους Πίνακες Διορισίμων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ: 3ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί»


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού


Ανακοίνωση για τις αιτήσεις στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ)


Ανακοίνωση σχετικά με τις τρεις Μουσικές Σχολές της Ελλάδας


Ανακοίνωση αναφορικά με την παραχώρηση θέσεων σε μουσικές σχολές της Ελλάδας


Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2019


Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβίας στην Κύπρο


128 νέες θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες