Επικαιρότητα

Ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τη στέγαση του Νικολαϊδείου Γυμνασίου στην Πάφο


Τελετή βράβευσης για Δράση κατά της Κλιματικής Αλλαγής: Το ΚΛΙΜΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S.


Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ


Αναπρογραμματισμός εργασιών των σχολικών μονάδων για την περίοδο 24/06 – 28/06/2019


Ανακοίνωση αναφορικά με τις επιμορφώσεις για τις Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης του/της Μαθητή/Μαθήτριας


Συμφωνία για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας στη Δημοτική Εκπαίδευση


Παράταση υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019


Νέες ειδικότητες στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση


Μετονομασία Γυμνασίου Ομόδους σε Γυμνάσιο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ομόδους


Έναρξη λειτουργίας των Θερινών Δημόσιων Σχολείων 2019