Εισαγωγή Κυπρίων φοιτητών σε μουσικές σχολές της Ελλάδας

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Εισαγωγή Κυπρίων φοιτητών σε μουσικές σχολές της Ελλάδας

 

O Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, σε συνάντηση που είχε τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κα Νίκη Κεραμέως, συζήτησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, και την εισαγωγή των κατόχων Απολυτηρίου Κυπριακών Λυκείων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, απαιτεί όπως οι υποψήφιοι που θα παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 για εισαγωγή στις πιο πάνω Μουσικές Σχολές, εξετάζονται και στο μάθημα «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας».

 

Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε η σύσταση τεχνικής επιτροπής με εκπροσώπους των δύο Υπουργείων για τη μελέτη της συγκεκριμένης, απαιτούμενης πλέον εξέτασης, καθώς και των λεπτομερειών της διαδικασίας εξέτασης. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα ενημερώσει τους υποψηφίους για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, αμέσως μόλις αυτές οριστικοποιηθούν.