ΘΥΜΕΛΗ 2020: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

 

 

 

 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

 

Κ. Π. Καβάφης

 

 

 

26 Ιουλίου 2019

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΥΜΕΛΗ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου κατόπιν διαβούλευσης με τους Θεατρικούς Φορείς και

• έχοντας ακούσει τις απόψεις και εισηγήσεις

 αφουγκραστεί τις ανάγκες

 έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα των Φορέων, του Οργανισμού, του ρυθμιστικού  πλαισίου και του Θεατρικού πεδίου

 

ανακοινώνει  το ΘΥΜΕΛΗ 2020, που θα εφαρμοστεί για υποβολή αιτήσεων ανά εξάμηνο.

 

Με δεδομένη την επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, που είναι στις 2 Οκτωβρίου 2019 για παραγωγές με πρεμιέρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, το Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης θα παρουσιάσει το ΘΥΜΕΛΗ 2020 αναλυτικά τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, 2019, στις 10 το πρωί, στο Κτίριο ΘΟΚ στη Λευκωσία.

 

Όλα τα σχετικά έντυπα ΘΥΜΕΛΗ 2020 βρίσκονται στον σύνδεσμο https://bit.ly/2Grz9J7 (ιστοσελίδα ΘΟΚ www.thoc.org.cy).