Ανακοίνωση σχετικά με τις τρεις Μουσικές Σχολές της Ελλάδας

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Ανακοίνωση σχετικά με τις τρεις Μουσικές Σχολές της Ελλάδας

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2019, με θέμα τη μη παραχώρηση θέσεων στις τρεις Μουσικές Σχολές της Ελλάδας (Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μουσικών Σπουδών Άρτας) στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων Λυκείων κρατών μελών της Ε.Ε., κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι Κύπριοι υποψήφιοι, πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του ΥΠΠΑΝ με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για το θέμα.

Εξαιτίας του ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας λήγει την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, προτρέπονται οι επηρεαζόμενοι να προχωρήσουν σε υποβολή Αίτησης στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) για τις υπόλοιπες τους επιλογές, ενώ για τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων για τις τρεις πιο πάνω Μουσικές Σχολές, δεδομένου ότι θα παραχωρηθούν θέσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση.

Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) λειτουργούν καθημερινά από τις 8:30 π.μ.–2:30 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019.