Το πρώτο παραδοτέο της μελέτης για τον Αθλητισμό στην Κύπρο

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Το πρώτο παραδοτέο της μελέτης για τον Αθλητισμό στην Κύπρο παρέλαβε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Παραδόθηκε σήμερα στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρα Κώστα Χαμπιαούρη, το πρώτο παραδοτέο της Μελέτης για τον Αθλητισμό στην Κύπρο, παρουσία του Συμβούλου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα Αθλητισμού, κ. Φοίβου Ζαχαριάδη.

Η μελέτη, η οποία ετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Υπουργού από Διεθνή Συμβουλευτικό Οίκο, καλύπτει όλο το φάσμα του κυπριακού Αθλητισμού.

Για τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες Οργανωτικές και Διοικητικές Δομές των αθλητικών φορέων, όσο και η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία παραδόθηκε το 2016 και τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Επιπρόσθετα, υπόψη λήφθηκαν οι εκθέσεις και εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η μελέτη που αφορά το αυτοδιοίκητο των Εθνικών Ομοσπονδιών και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και οι Στρατηγικοί Σχεδιασμοί των αθλητικών φορέων στην Κύπρο.

Η ετοιμασία μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό στην Κύπρο που θα ακολουθήσει, θα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του Αθλητισμού στη χώρα εστιάζοντας, πέρα από τον αγωνιστικό, και στον κοινωνικό τομέα.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Σύμβουλο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα Αθλητισμού για την πρωτοβουλία, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλει, ώστε να ετοιμαστεί και να υλοποιηθεί η Εθνική Στρατηγική της Κύπρου σε θέματα Αθλητισμού.

Με τη σειρά του, ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι είναι απαραίτητο οι αθλητικοί φορείς (ΚΟΑ, ΚΟΕ, Εθνικές Ομοσπονδίες), η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Ιδιωτικός Αθλητισμός να κατανοήσουν πλήρως την προσπάθεια που γίνεται και να ανταποκριθούν στην υλοποίηση της Στρατηγικής.