Εφαρμογή Προγράμματος STEM στη Δημοτική Εκπαίδευση

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Εφαρμογή του Προγράμματος STEM στη Δημοτική Εκπαίδευση

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στη Δημοτική Εκπαίδευση, με την οποία επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός των προγραμμάτων των Σχολείων.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του Προγράμματος STEM στα σχολεία, θα προσφέρονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες θα τους/τις βοηθούν να αποκτούν τις απαραίτητες κομβικές δεξιότητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα, όπως είναι η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η ικανότητα σχεδιασμού και ανάλυσης.

Σε συνάφεια με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προγραμματίζει την πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος STEM σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2019-2020, σε όλες τις επαρχίες.

 

Στο έγγραφο (pdf) που ακολουθεί, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος STEM

 

STEM