Υπουργική Απόφαση_Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

14 Φεβρουαρίου 2019

 

Ενισχύεται η διδασκαλία δεξιοτήτων χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικών Σχολείων

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε χθες, 13 Φεβρουαρίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), Απόφαση για μετονομασία του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» σε «Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Ψηφιακές Τεχνολογίες». Η συγκεκριμένη μετονομασία προβάλλει ευκρινέστερα το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως έχει διαμορφωθεί με το αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξυπηρετείται μια από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΠ για ενσωμάτωση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Με την ενσωμάτωση αυτή, οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων:

α) θα αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων/εφαρμογών και του διαδικτύου,

β) θα εμπλακούν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, καλλιεργώντας τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας νέων συστημάτων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων,

γ) θα εφοδιαστούν με τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για απόκτηση ψηφιακής ικανότητας/κουλτούρας, ώστε να είναι δημιουργικοί, ασφαλείς και υπεύθυνοι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου, και

δ) θα επιτύχουν την ομαλή μετάβασή τους στον γυμνασιακό κύκλο.

Οι δεξιότητες χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και άλλων εφαρμογών, καθώς και η ψηφιακή ικανότητα θα εξακολουθήσουν να διδάσκονται διαθεματικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Υλοποιώντας την Απόφαση αυτή, το ΥΠΠ στο αμέσως επόμενο διάστημα:

α) θα προχωρήσει σε επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εν λόγω μάθημα στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού και

β) θα εξοπλίσει όλα τα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς.