Δελτίο Τύπου_Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

14 Ιανουαρίου 2019

 

Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό.

Στη συνέντευξη χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης, o οποίος ανέφερε ότι η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και στη διαμόρφωση ενός νέου αθλητικού γίγνεσθαι στον τόπο μας που θα συνάδει με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό, η οποία υιοθετήθηκε από τη χώρα μας τον Ιούλιο του 2008, και η οποία μέχρι σήμερα, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς.

Επισήμανε ότι: «Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και εγώ προσωπικά, έχουμε λάβει υπόψη μια σειρά δεδομένων, τα οποία είναι έκδηλα τα τελευταία χρόνια στον χώρο του Αθλητισμού, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι πλέον καιρός να τροχοδρομηθεί μια ανοδική πορεία, τόσο στον Αναπτυξιακό Αθλητισμό όσο και στον Μαθητικό Αθλητισμό, καθώς και στον καθαρά Αγωνιστικό Αθλητισμό που καλλιεργείται από τις Εθνικές μας Ομοσπονδίες αλλά και στον Υψηλό Αγωνιστικό Αθλητισμό που χαρακτηρίζεται από επαγγελματικές δομές και διαχωρίζεται από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό».

Όσον αφορά στους στόχους που έχουν τεθεί για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής έχει δυο βασικούς στόχους:

1. Την κοινωνική διάσταση του Αθλητισμού με βασικό στόχο την υγεία των πολιτών και

2. Τη λειτουργία του Αθλητισμού μέσα από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα αναγνωρίζει την οργανωτική δομή και λειτουργία του κάθε Οργανισμού.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό είναι ο απόλυτος σεβασμός στη διατήρηση του Αυτοδιοίκητου του Αθλητισμού, μέσα από τις πρόνοιες του Ολυμπιακού Χάρτη, καθώς και των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ανακοίνωσε ότι όσον αφορά στο Αυτοδιοίκητο του Αθλητισμού εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από διεθνή οίκο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε και στους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό. Όπως σημείωσε, ο πρώτος πυλώνας, προσδιορίζει τους φορείς που θα καθορίσουν την Εθνική μας Στρατηγική, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών τους σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και ο δεύτερος, καθορίζει τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για υλοποίηση της μελέτης της Εθνικής Στρατηγικής Πολιτικής.

Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα αθλητισμού, με σκοπό να καθορίσει το γενικό πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό. Στην Επιτροπή, σημείωσε, συμμετέχουν ο Πρόεδρος και η Γ.Δ. του ΚΟΑ, ο Πρόεδρος και η Γ. Δ. της ΚΟΕ, οι Συντονιστές Επιθεωρητές Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας επί Αθλητικών θεμάτων, καθώς και ο τέως Γ.Δ. του ΚΟΑ και Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΚΕΣΟΑ).

Όπως σημείωσε η Εθνική Στρατηγική θα συνάδει με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΚΟΑ, ο οποίος ετοιμάστηκε και θα υποβληθεί πολύ σύντομα στο Υπουργείο, ενώ θα αξιολογηθούν και οι Στρατηγικοί Σχεδιασμοί των άλλων Φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναθέσει σε Διεθνή Εταιρεία, την ετοιμασία τριετούς σχεδίου ανάπτυξης για τον Σχολικό Αθλητισμό, ο οποίος επίσης θα ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το ΥΠΠ έχει ετοιμάσει και πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για υιοθέτηση «Εθνικού Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας», με στόχο την υγεία των μαθητών και την πρόληψη της παχυσαρκίας.

Παράλληλα, ο κ. Χαμπιαούρης σημείωσε ότι κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα επισκεφθεί την Κύπρο, αρχές Απριλίου, προκειμένου να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την «προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για την υγεία» και να ενισχύσει τη δια-τομεακή συνεργασία προώθησης της φυσικής δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Υπουργός Παιδείας επισήμανε καταλήγοντας ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό, απαιτεί γερές βάσεις, οι οποίες θα λειτουργούν διαχρονικά και σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που θα καλύπτει τον αθλητισμό, στο σύνολό του».